Petäjäveden kunnanhallitus

Petäjäveden kunnanhallitukseen kuuluu seitsemän jäsentä. Kunnanhallituksen kokouksiin osallistuvat lisäksi kunnanvaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat, joilla on kokouksessa puheoikeus, mutta ei päätösvaltaa. Kunnanhallituksen esittelijänä toimii kunnanjohtaja Teppo Sirniö.

Kunnanhallitus johtaa kunnan hallintoa, valmistelee valtuustossa käsiteltävät asiat ja huolehtii valtuuston päätösten täytäntöönpanosta, valvoo kunnan etua ja edustaa kuntaa.

Kunnanhallitus huolehtii lisäksi kunnan yleisestä kehittämisestä, johtaa ja valvoo kunnan toimialojen ja viranhaltijoiden toimintaa sekä kunnan taloutta.

Kunnanhallitus nimeää edustajansa lautakuntiin keskusvaalilautakuntaa lukuun ottamatta.

Petäjäveden kunnanhallituksen kokoonpano ja yhteystiedot.

 

ETÄISYYS KARTTA