Lautakunnat

Lautakunnat ovat luottamushenkilöelimiä, jotka johtavat julkisten palveluiden tuottamista kunnassa. Lautakuntien jäsenet ja varajäsenet valitsee valtuusto toimikautensa alussa. Lautakunta vastaa tehtäväalueensa toiminnasta, talouden ja organisaation kehittämisestä ja sisäisen valvonnan järjestämisestä. Lautakunnan toimikausi on 4 vuotta. Lautakunnan esittelijänä toimii toimialajohtaja.

Petäjäveden kunnalla on viisi lautakuntaa. Lautakuntien kokoonpanot löydät kunkin lautakunan omalta sivulta: perusturvalautakunta, sivistyslautakuntatekninen lautakuntaympäristölautakunta ja tarkastuslautakunta.

 

ETÄISYYS KARTTA