Vaikuta päätöksentekoon

Kunnallisvaalit

Seuraavat kunnallisvaalit toimitetaan lokakuussa 2016 – käytä äänioikeuttasi ja vaikuta kotipaikkakuntasi päätöksentekoon! Kunnallisvaalit ovat erittäin tärkeät siksi, että kunnissa tehdään paljon arkielämää koskevia päätöksiä, liittyen esimerkiksi asumiseen, kouluopetukseen tai sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämiseen.

Kunnallisvaaleissa äänioikeus on täysi-ikäisten Suomen kansalaisten lisäksi täysi-ikäisillä EU-maiden, Norjan ja Islannin kansalaisilla sekä muiden maiden täysi-ikäisillä kansalaisilla, joilla on ollut kotikunta Suomessa yhtäjaksoisesti vähintään kahden vuoden ajan. Sinun ei siis tarvitse olla Suomen kansalainen voidaksesi äänestää kunnallisvaaleissa! Ehdokkaaksikin ulkomaan kansalainen voi asettua asuttuaan Suomessa 2 vuotta.

Lisätietoja kunnallisvaaleista tästä: vaalit.fi

Kuntalaisaloite ja palaute

Kuntalaisella on oikeus tehdä aloitteita kunnan toimintaa koskevista asioista.

Petäjäveden kunnan aloitelomake

Omien tietojesi turvaamiseksi älä kirjoita viestiin arkaluontoista tietoa kuten henkilötunnusta, pankkitiliä tai vastaavaa. Sähköpostin turvallisuutta ei ole varmistettu. Samalla lomakkeella voit lähettää myös palautetta kunnan toiminnasta tai tehdä kyselyn.

Voit myös osoittaa aloitteesi sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@petajavesi.fi tai postittaa sen osoitteella:

Petäjäveden kunta
Suutarintie 4
41900 PETÄJÄVESI

aloitteet ja palaute

 

ETÄISYYS KARTTA