Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus tarkoittaa suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa, jolla edistetään alle kouluikäisen lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista. Suomessa varhaiskasvatusta annetaan kuntien tai yksityisten järjestämässä päivähoidossa, esiopetuksessa sekä aamu- ja iltapäiväkerhoissa.

Täytetty hakukaavake toimitetaan varhaiskasvatusjohtajalle osoitteeseen:

Petäjäveden varhaiskasvatus
Suutarintie 4
41900 PETÄJÄVESI

Sähköiseen asiointipalveluun pääset tästä.

Maahanmuuttajat varhaiskasvatuksessa

Eri kieli- ja kulttuuritaustaiset lapset sijoittuvat yleensä oman asuinalueensa päivähoitoon. Päivähoito on osa lapsen kotoutumista ja lapsen kotoutumisen suunnitelma sisältyy lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan. Päivähoidossa lapsi saa leikkikavereita ja tutustuu suomalaiseen elämäntapaan ja oppii kieltä. Eri kieli- ja kulttuuritaustaisten lasten kehityksen tukemisessa lapsen äidinkielen ja kulttuurin tukemisella sekä suomen kielen oppimisella on tärkeä merkitys. Päivähoidossa työskentelee joitakin kieliavustajia, mutta ei kaikissa päiväkodeissa.

Lisätietoja eri kieli- ja kulttuuritaustaisten lasten päivähoidon ja esikoulun järjestämisestä antaa:

Varhaiskasvatusjohtaja
Sanna Ruuth vs. Marjut Toikko
Puh. 014 267 3133
sanna.ruuth@petajavesi.fi
marjut.toikko@petajavesi.fi

Päivähoito

Päivähoito voi olla joko kokopäiväistä tai osapäiväistä (4 – 5 tuntia) riippuen siitä, ovatko vanhemmat kotona, kurssilla vai töissä. Vuorotyössä käyvien vanhempien lapsille järjestetään ilta-, yö- ja viikonloppuhoitoa muutamassa päiväkodissa ja osittain myös perhepäivähoidossa.

Petäjäveden kunnan päiväkodit ovat pieniä ja tiiviitä yksiköitä, joissa lapsiryhmiä on yksi tai kaksi. Petäjävedellä toimii kolme päiväkotia: Karhumäen päiväkoti ja Koiramäen päiväkoti sijaitsevat kirkonkylän alueella, Kintauden päiväkoti sijaitsee Kintauden kylällä.
Lisäksi on olemassa Miilulammen ryhmäperhepäiväkoti, jonka lapsiryhmissä on Petäjävedellä korkeintaan 8 lasta.

Päiväkotihoidon vaihtoehtona on tarjolla perhepäivähoitoa 11 kunnallisen perhepäivähoitajan luona. Perhepäivähoito on ammattilaisen hoitajan kotona järjestettävää varhaiskasvatusta perheenomaisissa olosuhteissa. Perhepäivähoitajalla on hoidossaan enintään neljä alle kouluikäistä lasta. Lisäksi ryhmässä voi osapäivähoidossa olla yksi esiopetusta tai koulua käyvä lapsi.

Miten päivähoitopaikan saa?

Lapsella on oikeus päivähoitoon vanhempainrahakauden päättymisen jälkeen oppivelvollisuuden alkuun asti. Alle kouluikäisten lasten vanhemmilla on lakiin perustuva oikeus valita lapselleen:

  • kunnallinen päivähoitopaikka päiväkodista tai perhepäivähoidosta
  • yksityinen päivähoito päivähoidon palvelurahalla tai yksityisen hoidon tuella
  • kotihoidontuki, kun nuorin lapsi on alle 3-vuotias

Päivähoitomaksu peritään kerran kuukaudessa ja se määräytyy perheen tulojen mukaan. Vähävaraiselle perheelle päivähoito on maksutonta

Lisäksi lapselle voi hakea kunnallista tai seurakunnan kerhopaikkaa, jolloin oikeus kotihoidontukeen säilyy.

Päivähoitopaikkaa voi hakea ympäri vuoden. Hakemus tulee toimittaa neljä kuukautta ennen kuin hoidon tarve alkaa. Myönnetystä päivähoitopaikasta ilmoitetaan perheille viimeistään kahta viikkoa ennen hoidon alkamista. Jos hoitotarve esiintyy yllättäen eikä sitä voi ennakoida, hoitopaikkaa on haettava niin pian kuin mahdollista. Hakemus on kuitenkin toimitettava viimeistään kaksi viikkoa ennen hoidon alkamista.

Päivähoitoon haetaan hakukaavakkeella, joita saa päiväkodeista ja sosiaaliasemilta.

Sähköiseen asiointipalveluun pääset tästä.

Petäjävesi kuuluu Hankasalmen, Jyväskylän, Laukaan, Luhangan, Muuramen, Toivakan ja Uuraisten kanssa seudullisen päivähoidon palvelualueeseen. Perheillä on mahdollisuus hakea lasten päivähoitopaikkaa mistä tahansa alueeseen kuuluvasta kunnasta.

Esiopetus

Esiopetus on vuotta ennen oppivelvollisuuden alkamista tarjottavaa suunnitelmallista opetusta ja kasvatusta. Esiopetus on osa varhaiskasvatusta. Koulun lapset aloittavat yleensä 7-vuotiaina. Varhaiskasvatus, esiopetus ja perusopetus muodostavat lapsen kehityksen kannalta johdonmukaisesti etenevän jatkumon.

Kaikilla 6-vuotiailla lapsilla on oikeus maksuttomaan esiopetukseen. Siihen ovat oikeutettuja myös pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevat 5-vuotiaat sekä 7-vuotiaat, joiden koulun aloittamista on lykätty vuodella. Esiopetusta järjestetään vähintään 700 tuntia vuodessa, koulun toiminta-aikoja noudattaen. Esiopetusta järjestetään Petäjävedellä myös joidenkin päiväkotien yhteydessä.

Esiopetukseen täytyy erikseen ilmoittautua. Ilmoittautumisajoista ilmoitetaan helmi–maaliskuussa paikallisissa sanomalehdissä.

Sähköiseen asiointipalveluun pääset tästä.

 

 

ETÄISYYS KARTTA