Perusopetus

Perusopetus on maksutonta yleissivistävää koulutusta. Peruskoulu kestää yhdeksän vuotta ja se on tarkoitettu lapsille, jotka ovat iältään 7–16-vuotiaita. Koulupäivä kestää noin 3–6 tuntia, lauantaisin ja sunnuntaisin koulut ovat kiinni. Peruskoulu on oppilaille maksuton, kuten myös siihen sisältyvät oppikirjat ja -tarvikkeet sekä kouluateriat.

Jokainen Suomessa vakinaisesti asuva lapsi on oppivelvollinen. Tämä koskee myös Suomessa vakituisesti asuvia maahanmuuttajataustaisia lapsia. Petäjäveden kunta järjestää perusopetuslain mukaista perusopetusta oppivelvollisuusikäisille sekä esiopetusta ennen oppivelvollisuuden alkamista.

Petäjäveden kunnassa toimii kolme ala-astetta ja yläaste. Kirkonkylän koulu ja yläaste toimii Petäjäveden keskustassa, muut koulut toimivat kyliensä keskustoissa.

Lisätietoja Petäjäveden perusopetuksesta.

Erityisopetus

Oppilasta autetaan oppimisvaikeuksissa eri tukimuodoin, jotka määräytyvät vaikeuksien laadun ja laajuuden mukaan. Keskeistä on varhainen oppimisvaikeuksien tunnistaminen ja tukitoimien aloittaminen, jotta oppimisvaikeuksien kielteisiä vaikutuksia oppilaan kehitykselle voidaan ehkäistä. Tällöin on tärkeää olla yhteistyössä huoltajien kanssa. Opetuksessa erityistä tukea tarvitsevat oppilaat, joiden kasvun, kehityksen ja oppimisen edellytykset ovat heikentyneet vamman, sairauden tai toimintavajavuuden vuoksi. Lisäksi erityisen tuen piiriin kuuluvat oppilaat, jotka tarvitsevat psyykkistä tai sosiaalista tukea sekä maahanmuuttajalapset. Erityisen tuen piiriin kuuluvat myös oppilaat, joilla on opetuksen ja oppilashuollon asiantuntijoiden sekä huoltajan mukaan kehityksessään oppimiseen liittyviä riskitekijöitä.

Oppilaan opiskelua tulee tukea eri tavoin oppimisvaikeuden laadun ja laajuuden mukaan. Ensisijainen apumuoto on tukiopetus. Sen lisäksi oppilaalle voidaan antaa osa-aikaista erityisopetusta. Tarvittaessa oppilas voidaan siirtää kokonaan erityisopetukseen.

Lisätietoja Petäjäveden erityisopetuksesta.

Iltapäivätoiminta

Koulun ensimmäisen ja toisen luokan oppilaille järjestetään Petäjävedellä maksullista iltapäivätoimintaa, niin ettei pienten lasten tarvitse olla yksin kotona vanhempien käydessä töissä. Harrastetoiminta tapahtuu koulupäivän jälkeen koulun tiloissa. Iltapäiväkerhossa autetaan lapsia läksyjen luvussa, leikitään, askarrellaan, pelataan ja liikutaan. Toiminta on lapsille vapaaehtoista.

Lisätietoja Petäjäveden iltapäivätoiminnasta.

Taiteen perusopetus

Taiteen perusopetus on tavoitteellista tasolta toiselle etenevää ensisijaisesti lapsille ja nuorille järjestettävää eri taiteenalojen opetusta, joka samalla antaa oppilaalle valmiuksia ilmaista itseään ja hakeutua asianomaisen taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen.

Petäjävedellä taiteen perusopetus järjestetään käsityökoulussa.

Lisätietoja taiteen perusopetuksesta Petäjävedellä.

 

ETÄISYYS KARTTA