Pihtiputaan kuntaorganisaatio

Pihtiputaan kunnan organisaatio sisältää sekä kunnan omia että Wiitaunioni-kuntaparin -alueen yhteisiä hallintoelimiä.

Kuntaparin työnjako

Wiitaunionin kuntien eli Viitasaaren ja Pihtiputaan palvelutuotanto on järjestetty yhteiseksi kummankin kunnan vahvuuksia hyödyntäen. Yhteisten toimintojen koordinoiva ja valmisteleva elin on kuntaparin aluetoimikunta. Palvelutuotannon työnjako on seuraava:

Viitasaari: perusturva, tekninen toimi ja ympäristötoimi

Pihtipudas: sivistystoimi, maataloushallinto ja hallinnon tukipalvelut

Kuntaparin molemmat kunnat ovat itsenäisiä omine kaupungin- ja kunnanvaltuustoineen ja -hallituksineen.

Keskushallinto

Pihtiputaan keskushallinto valmistelee kunnanvaltuuston ja -hallituksen käsittelyyn tulevat asiat, toimeenpanee niiden tekemät päätökset sekä hoitaa kunnan yleisiä viestintä- ja tiedotustehtäviä. Keskushallintoa johtaa kunnanjohtaja.

Lähde: Pihtiputaan kunnan sivut

 

ETÄISYYS KARTTA