Päätöksenteko kunnissa

Kuntalain mukaan päätösvaltaa kunnassa käyttävät valtuusto, kunnanhallitus, lautakunnat ja johtokunnat (eli luottamustoimielimet) ja viranhaltijaorganisaatio. Asukkaat valitsevat valtuuston joka neljäs vuosi. Kunnallinen päätöksenteko on julkista ja toimielinten pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat pidetään nähtävillä. Esityslistat ovat myös etukäteen nähtävillä kaupungin www-sivulla.

Lisää aiheesta voit lukea täältä.

Kuntalaki
Pöytäkirjat ja esityslistat

 

ETÄISYYS KARTTA