Saarijärven kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto on kaupungin ylin päättävä toimielin. Se valitaan kunnallisvaaleilla joka neljäs vuosi. Kunnallisvaalit järjestetään samaan aikaan kaikkialla Suomessa, lokakuun neljäntenä sunnuntaina. Kaikilla kaksi vuotta Suomessa asuneilla täysi-ikäisillä kuntalaisilla on oikeus osallistua kotikuntansa kaupunginvaltuuston vaaleihin, kansalaisuudesta huolimatta.

Kunnassa valittujen valtuutettujen lukumäärä riippuu kunnan asukasmäärästä. Kaupunginvaltuusto päättää kaupungin talouden ja rahoituksen perusteista, veroprosenteista, maksujen yleisistä perusteista, lainanotosta ja takauksista. Valtuusto myös asettaa hallintokunnille laadulliset ja toiminnalliset tavoitteet. Valtuusto päättää kaupungin hallinnon rakenteesta: lautakunnista, virastoista ja laitoksista sekä niiden toimivallasta ja hyväksyy tarvittavat johtosäännöt. Valtuusto valitsee luottamushenkilöt ja tärkeimmät viranhaltijat, myös kaupunginjohtajan. Kaupungin asioiden hoitoa valtuusto seuraa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen avulla.

Saarijärven kaupunginvaltuuston jäsenet
Pöytäkirjat ja esityslistat

 

ETÄISYYS KARTTA