Saarijärven kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus johtaa kaupungin hallintoa, valmistelee kaupunginvaltuustossa käsiteltävät asiat ja huolehtii valtuuston päätösten täytäntöönpanosta sekä valvoo kaupungin etua ja edustaa kaupunkia.

Kaupunginhallitus tekee kaupungin puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet, jollei toisin ole määrätty. Lisäksi kaupunginhallituksen tehtävänä on huolehtia kaupungin yleisestä kehittämisestä, johtaa ja valvoa kaupungin toimialojen ja viranhaltijoiden toimintaa sekä kaupungin taloushallintoa.

Kaupunginhallituksen kokoukset ovat suljettuja, mutta pöytäkirja on tarkastuksen jälkeen julkinen. Tarkastetut pöytäkirjat ovat nähtävillä kaupungintalolla sekä kaupungin nettisivuilla.

Saarijärven kaupunginhallituksessa on yhdeksän jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen. Valtuusto valitsee jäsenet ja varajäsenet hallituksen toimikauden ajaksi. Hallituksen toimikausi kestää kaksi vuotta. Kaupunginhallitus valitsee edustajansa lautakuntiin lukuun ottamatta tarkastuslautakuntaa ja keskusvaalilautakuntaa. Kokouksissa asiat esittelee kaupunginjohtaja ja hallinto- ja henkilöstöjohtaja.

Saarijärven kaupunginhallituksen jäsenet
Pöytäkirjat ja esityslistat

 

ETÄISYYS KARTTA