Saarijärven vs. kaupunginjohtaja Satu Autiosalo

Kaupunginjohtajan tehtävä on johtaa kaupunginhallituksen alaisena kaupungin hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa. Kaupunginjohtajan toimialaan kuuluvat kaupungin toiminnan ja talouden yleissuunnittelu, elinkeinoasiat, valmiussuunnittelu, talousarvion valmistelu ja sen noudattamisen valvonta, sisäinen valvonta sekä taloushallintoon liittyvät asiat yleensä ja riippumatta siitä mitä lautakuntaa, virastoa tai laitosta asia koskee. Kaupunginjohtajan tulee myös osallistua erilaisiin edustustilaisuuksiin.

Satu Autiosalo
vs. kaupunginjohtaja
Puh. 044 4598 203
satu.autiosalo@saarijarvi.fi

 

ETÄISYYS KARTTA