Vaikuta päätöksentekoon

Kunnallisvaalit

Kunnallisvaalit järjestetään joka neljäs vuosi, lokakuun neljäntenä sunnuntaina. Seuraavat kunnallisvaalit toimitetaan lokakuussa 2016. Käytä äänioikeuttasi ja vaikuta kotipaikkakuntasi päätöksentekoon! Kunnallisvaalit ovat erittäin tärkeät siksi, että kunnissa tehdään paljon arkielämää koskevia päätöksiä, liittyen esimerkiksi asumiseen, kouluopetukseen tai sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämiseen.

Kunnallisvaaleissa äänioikeus on täysi-ikäisten Suomen kansalaisten lisäksi täysi-ikäisillä EU-maiden, Norjan ja Islannin kansalaisilla sekä muiden maiden täysi-ikäisillä kansalaisilla, joilla on ollut kotikunta Suomessa yhtäjaksoisesti vähintään kahden vuoden ajan. Sinun ei siis tarvitse olla Suomen kansalainen voidaksesi äänestää kunnallisvaaleissa! Ehdokkaaksikin ulkomaan kansalainen voi asettua asuttuaan Suomessa 2 vuotta.

Kunnallisvaalien välillä kuntalaiset voivat vaikuttaa kunnassa päätettäviin asioihin antamalla palautetta ja osallistumalla kunnan järjestämiin kyselyihin. Ajankohtaisista asioista saa tietoa kunnan nettisivuilta ja paikallislehdistä.

Lisätietoja kunnallisvaaleista.

 

ETÄISYYS KARTTA