Koulutus

Saarijärven kaupungista löytyy hyvät mahdollisuudet lasten päivähoitoon ja koulunkäyntiin.

Saarijärvellä toimii yhdeksän alakoulua, jotka antavat opetusta 1–6 vuosiluokille, yksi yläkoulu 7–9 luokille sekä lukio. Toisen asteen koulutusta löytyy lukion lisäksi myös ammatillisesta oppilaitoksesta.

Jatkokoulutusta saa muista maakunnan ammatillisista oppilaitoksista, ammattikorkeakouluista ja yliopistosta. Kuntalaiset voivat myös suorittaa monenlaisia ammatillisia opintoja ja korkeakouluopintoja etäopiskeluna kotoa käsin.

Lisätietoja löytyy Saarijärven kaupungin sivuilta.

 

ETÄISYYS KARTTA