Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus tarkoittaa suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa, jolla edistetään alle kouluikäisen lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista. Suomessa varhaiskasvatusta annetaan kuntien tai yksityisten järjestämässä päivähoidossa, esiopetuksessa sekä aamu- ja iltapäiväkerhoissa.

Kunnallisen päivähoidon vaihtoehtona on alle kolmivuotiaiden lasten hoitaminen kotona kotihoidon tuella tai yksityisessä päivähoidossa yksityisen hoidon tuella.

Päivähoito

Päivähoito voi olla joko kokopäiväistä tai osapäiväistä (4 – 5 tuntia) riippuen siitä, ovatko vanhemmat kotona, kurssilla vai töissä. Vuorotyössä käyvien vanhempien lapsille järjestetään ilta-, yö- ja viikonloppuhoitoa yhdessä päiväkodissa. Saarijärvellä tarjotaan aamu- ja iltapäivähoitoa myös koululaisille.

Saarijärvellä järjestetään päivähoitoa viidessä päiväkodissa, joista yhdessä järjestetään vuorohoitoa.

Päiväkotihoidon vaihtoehtona on tarjolla perhepäivähoitoa kunnallisen perhepäivähoitajan luona. Perhepäivähoito on ammattilaisen hoitajan kotona järjestettävää varhaiskasvatusta perheenomaisissa olosuhteissa. Perhepäivähoitajalla on hoidossaan enintään neljä alle kouluikäistä lasta. Lisäksi ryhmässä voi osapäivähoidossa olla yksi esiopetusta tai koulua käyvä lapsi. Lisäksi päivähoitoa järjestetään myös kahdeksassa ryhmäperhepäivähoitokodissa, jossa lapsia hoidetaan pienemmissä ryhmissä.

Erityistä tukea tarvitseville lapsille järjestetään erityispäivähoitoa. Sitä järjestetään joko tavallisissa päivähoitoryhmissä tai integroiduissa erityisryhmissä. Päivähoitolain mukaisesti erityistä hoitoa, kasvatusta ja opetusta tarvitsevalle lapselle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS) yhteistyössä vanhempien ja tarvittavien asiantuntijoiden kanssa.

Miten päivähoitopaikan saa?

Lapsella on oikeus päivähoitoon vanhempainrahakauden päättymisen jälkeen oppivelvollisuuden alkuun asti.

Päivähoitopaikkoja voi hakea ympäri vuoden. Päivähoitopaikkaa tulee hakea 4 kk ennen hoidon toivottua alkamisajankohtaa. Mikäli hoidon tarve ei ole ennakoitavissa ja tarve johtuu työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta, on hoitopaikka haettava mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen hoidon tarvetta.

Päivähoitomaksu peritään kerran kuukaudessa ja se määräytyy perheen koon ja tulojen mukaan.

Päivähoidon hoitomaksut
Saarijärven päivähoitopaikan hakemuslomakkeet

Esiopetus

Esiopetus on vuotta ennen oppivelvollisuuden alkamista tarjottavaa suunnitelmallista opetusta ja kasvatusta. Esiopetus on osa varhaiskasvatusta. Koulun lapset aloittavat yleensä 7-vuotiaina. Varhaiskasvatus, esiopetus ja perusopetus muodostavat lapsen kehityksen kannalta johdonmukaisesti etenevän jatkumon.

Kaikilla 6-vuotiailla lapsilla on oikeus maksuttomaan esiopetukseen. Siihen ovat oikeutettuja myös pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevat 5-vuotiaat sekä 7-vuotiaat, joiden koulun aloittamista on lykätty vuodella. Esiopetusta järjestetään vähintään 700 tuntia vuodessa, koulun toiminta-aikoja noudattaen.

Esiopetusta järjestetään Saarijärvellä päiväkodeissa sekä tarpeen mukaan viheralueiden ryhmissä.

Esiopetukseen haetaan keväällä. Hakuajasta ilmoitetaan helmi–maaliskuussa paikallisissa sanomalehdissä. Lisätietoja, esiopetushakemus ja yhteistiedot löytyvät kaupungin nettisivuilta.

 

ETÄISYYS KARTTA