Perusopetus

Perusopetus on maksutonta yleissivistävää koulutusta. Peruskoulu kestää yhdeksän vuotta ja se on tarkoitettu lapsille, jotka ovat iältään 7–16-vuotiaita. Koulupäivä kestää noin 3–6 tuntia, lauantaisin ja sunnuntaisin koulut ovat kiinni. Peruskoulu on oppilaille maksuton, kuten myös siihen sisältyvät oppikirjat ja -tarvikkeet sekä kouluateriat.

Jokainen Suomessa vakinaisesti asuva lapsi on oppivelvollinen. Tämä koskee myös Suomessa vakituisesti asuvia maahanmuuttajataustaisia lapsia.

Saarijärvellä toimii yhdeksän alakoulua, jotka antavat opetusta 1–6 vuosiluokille ja yksi yläkoulu 7–9 luokille.

Lisätietoa Saarijärven alakouluista ja niiden yhteystiedot.

Lisätietoa Saarijärven yläkoulusta ja koulun omat nettisivut.

Erityisopetus

Oppilasta autetaan oppimisvaikeuksissa eri tukimuodoin, jotka määräytyvät vaikeuksien laadun ja laajuuden mukaan. Keskeistä on varhainen oppimisvaikeuksien tunnistaminen ja tukitoimien aloittaminen, jotta oppimisvaikeuksien kielteisiä vaikutuksia oppilaan kehitykselle voidaan ehkäistä. Tällöin on tärkeää olla yhteistyössä huoltajien kanssa. Opetuksessa erityistä tukea tarvitsevat oppilaat, joiden kasvun, kehityksen ja oppimisen edellytykset ovat heikentyneet vamman, sairauden tai toimintavajavuuden vuoksi. Lisäksi erityisen tuen piiriin kuuluvat oppilaat, jotka tarvitsevat psyykkistä tai sosiaalista tukea sekä maahanmuuttajalapset. Erityisen tuen piiriin kuuluvat myös oppilaat, joilla on opetuksen ja oppilashuollon asiantuntijoiden sekä huoltajan mukaan kehityksessään oppimiseen liittyviä riskitekijöitä.

Oppilaan opiskelua tulee tukea eri tavoin oppimisvaikeuden laadun ja laajuuden mukaan. Ensisijainen apumuoto on tukiopetus. Sen lisäksi oppilaalle voidaan antaa osa-aikaista erityisopetusta. Tarvittaessa oppilas voidaan siirtää kokonaan erityisopetukseen.

Saarijärvellä on ison alakoulun yhteydessä kolme erityisluokkaa 1-2lk, 3-4lk ja 5-6lk ja yläkoulussa kaksi kappaletta 7-8lk ja 9lk. Erityisluokilla osa oppilaista saa joissain oppiaineissa yksilöllistä opetusta ja osa opiskelee kokonaan yleisopetuksen mukaisen opetussuunnitelman mukaan. Muun muassa taito- ja taideaineissa ja yläkoulun valinnaisaineissa erityisluokkien oppilaat opiskelevat yhdessä muiden yleisopetuksen ryhmien kanssa. Tarvittaessa heillä on avustaja mukana. Joskus oppilaat voivat olla erityisluokassa myös lyhyitä jaksoja ja palata sitten takaisin omaan luokkaansa.

Aamu- ja iltapäivätoiminta

Koulun ensimmäisen ja toisen luokan oppilaille järjestetään maksullista aamu- ja iltapäivähoitoa, niin ettei pienten lasten tarvitse olla yksin kotona vanhempien käydessä töissä. Harrastetoiminta tapahtuu koulupäivän jälkeen koulun tiloissa. Iltapäiväkerhossa autetaan lapsia läksyjen luvussa, leikitään, askarrellaan, pelataan ja liikutaan. Toiminta on lapsille vapaaehtoista.

Koululaisten aamu- ja iltapäivähoito on tarkoitettu ensisijaisesti 1–2-luokkien oppilaille sekä 1–9-luokkien erityisopetuksen oppilaille.

Lisätietoja Saarijärven aamu- ja iltapäivätoiminnasta.

 

ETÄISYYS KARTTA