Korkeakoulut

Saarijärvellä ei ole korkeakouluja, mutta Jyväskylän korkeakoulut löytyvät alle 70 kilometrin päästä.

Korkeakoulujen hakuaika on yleensä keväällä ja korkeakoulut järjestävät usein pääsykokeet hakijoille. Hakuohjeita, tietoa pääsykokeista ja opiskelumahdollisuuksista saa suoraan esimerkiksi oppilaitosten omilta internet-sivuilta tai työvoimatoimiston koulutustietopalvelusta.

Yliopistot ja ammattikorkeakoulut järjestävät myös avoimia opintoja, joita voi opiskella monimuoto-opiskeluna helposti kauempaakin. Avoin Yliopisto tarjoaa verkko- ja monimuoto-opetusta, niin että halutessaan Saarijärven asukkaat voivat opiskella erillisiä yliopistollisia arvosanoja lähes kaikkiin Suomen yliopistoihin.

Lisätietoja:
Avoin yliopisto

Avoin ammattikorkeakoulu

 

ETÄISYYS KARTTA