Viitasaaren kuntaorganisaatio

Viitasaaren kaupungin organisaatio sisältää sekä kaupungin omia että Wiitaunioni-kuntaparin ja Kinnulan, Pihtiputaan ja Viitasaaren perusturvan yhteistoiminta -alueen yhteisiä hallintoelimiä.

Kuntaparin työnjako

Wiitaunionin kuntien eli Viitasaaren ja Pihtiputaan palvelutuotanto on järjestetty yhteiseksi kummankin kunnan vahvuuksia hyödyntäen. Palvelutuotannon työnjako on seuraava:

Viitasaari: perusturva, tekninen toimi ja ympäristötoimi

Pihtipudas: sivistystoimi, maataloushallinto ja hallinnon tukipalvelut

Kuntaparin molemmat kunnat ovat itsenäisiä omine kaupungin- ja kunnanvaltuustoineen ja -hallituksineen.

1.1.2009 on toimintansa aloittanut Kinnulan ja Pihtiputaan kuntien sekä Viitasaaren kaupungin sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta -alue, jonka kuntalain 77 §:n mukaisena yhteisenä toimielimenä toimii perusturvalautakunta. Perusturvalautakunta järjestää palvelut tilaamalla ne Wiitaunionilta, Kinnulan kunnalta, kuntayhtymiltä tai yksityisiltä palveluntuottajilta. Lautakunta toimii Viitasaaren kaupungin organisaatiossa ja yhteistoiminnan hallinnosta vastaa Viitasaaren kaupunki.

Keskushallinto

Viitasaaren kaupungin keskushallinto valmistelee kaupunginvaltuuston ja -hallituksen käsittelyyn tulevat asiat, toimeenpanee niiden tekemät päätökset sekä hoitaa kaupungin yleiset viestintä- ja tiedotustehtävät. Keskushallintoa johtaa kaupunginjohtaja Janne Kinnunen.

Talous-, tietohallinto- ja henkilöstöhallintopalvelut hoidetaan Wiitaunionin tukipalveluiden toimesta. Talous- ja tietohallintojohtajan sekä talous-ja henkilöstösihteeri virat ovat kuntien yhteiset.

Lähde: www.viitasaari.fi/hallinto/organisaatio

 

ETÄISYYS KARTTA