Yleistä tietoa

Kuva: www.wiitaunioni.fi

Viitasaari on pohjoisessa Keski-Suomessa sijaitseva kaupunki. Kannonkosken rajanaapureita ovat Karstula, Kivijärvi, Saarijärvi, Viitasaari ja Äänekoski.

Viitasaari - vanhemmalta nimeltään Viitasalo - on alun perin ollut keskustaajaman lähellä olevan saaren nimi, mutta laajentunut sittemmin koko pitäjän nimeksi. Viitasaari itsenäistyi omaksi kunnakseen vuonna 1635, ja kaupunki siitä tuli vuonna 1996. Viitasaaren pinta-alasta maa-aluetta on n. 1 249 km² ja vesialuetta n. 341 km². Viitasaaren väkiluku oli 31.12.2009 7 195 asukasta ja asukastiheys oli 5,8 as/maa-km². Ulkomaiden kansalaisten osuus väestöstä oli 31.12.2008 0,6 % eli 46 henkilöä. Äidinkielen mukaan ryhmiteltynä Viitasaarella oli tuolloin 52 vieraskielistä asukasta, mikä on 0,7 % väestöstä.

Kaupungin tuloveroprosentti vuonna 2014 on 21,00 %

Viitasaaren työpaikkarakenne oli vuonna 2007 seuraavanlainen:
maa- ja metsätalous 12,3 %
jalostus 28,3 %
palvelut 57,7 %.

 

ETÄISYYS KARTTA