Kunnallishallinnosta

Kunnat ja valtio ovat Suomen keskeiset demokraattiset rakenteet. Kunnilla on Suomessa itsehallinto. Niillä on lainsäädäntöön perustuva oikeus päättää omista asioistaan ja hallita itseään. Kunnat järjestävät käytännössä kuntalaisille peruspalvelut, joista on säädetty laeilla. Peruspalveluista tärkeimpiä ovat sosiaali- ja terveydenhuolto, opetus- ja sivistystoimi sekä ympäristö ja tekninen infrastruktuuri. Peruspalveluiden kautta kunta tarjoaa kuntalaisille edellytykset arjen elämiseen, hyvinvointiin ja perusturvallisuuteen. Peruspalvelut rahoitetaan pääsääntöisesti kunnallisella verotuksella, valtionosuuksilla sekä palveluista perittävillä maksuilla. Kuntien toimintaa ohjaa poliittinen päätöksenteko. Toiminnassaan kunnan on noudatettava demokratian periaatteita ja sääntöjä.

Lähde: www.suomi.fi/suomifi/suomi/valtio_ja_kunnat

Näiltä sivuilta saat kattavaa perustietoa päätöksenteosta kunnissa.

 

VAAKUNA